Iedere ontwikkeling start met een inventarisatie van de kernwaarden van een locatie. FRaa-i brengt deze kernwaarden en de wensen van de (beoogde) doelgroep helder in beeld. Vanuit deze wensen ontwikkelt FRaa-i doelgericht haar vastgoedprojecten. Projecten met een sterke identiteit en een onderscheidend karakter.

Dit doen wij niet alleen. Juist door intensief samen te werken met betrokken partijen en een open communicatie kan een optimaal resultaat behaald worden. Daarom werken wij graag in co-creatie. Daarbij houden wij in iedere fase van de ontwikkeling de planeconomische waarde nauwlettend in de gaten en streven we naar efficiëntie en optimalisatie binnen de gestelde budgetten.

Een constante bouwkwaliteit waarborgen we door samen te werken met vaste samenwerkingpartners. FRaa-i begeleidt het bouwproces tot en met de nazorg van het project. Daarbij kunnen wij het onderhoud uit blijven voeren in de jaren na realisatie. Een efficiënte keuze, want alle kennis van het project is reeds bij FRaa-i aanwezig.

Onze missie
FRaa-i staat voor ambitieuze, klantgerichte en duurzame projectontwikkeling en realisatie van woningbouw tot en met utiliteitsbouw. Voor ons is iedere ontwikkeling maatwerk, projecten die we voor en met de gebruikers zo optimaal mogelijk vormgeven in product en proces.

FRaa-i werkt aan projecten die in de wensen van de gebruikers voorzien, toekomstbestendig zijn en een optimaal rendement halen uit de te verrichten investeringen.

Onze kernwaarden zijn daadkracht, gedrevenheid en vakmanschap. Onze gebruikers mogen rekenen op een plezierige en constructieve samenwerking en rekenen op toegevoegde waarde als het gaat om de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig project.

Onze visie
FRaa-i heeft een frisse, vernieuwende blik op ontwikkel in de woningbouw tot en met utiliteitsbouw. Een succesvolle ontwikkeling bereik je met een integrale aanpak, vakmanschap en passie. Zo willen wij projecten verwezenlijken die de verwachtingen overtreffen.

Graag maken wij kennis met u! FRaa-i, dat zijn Ferry Raedts en Jean-Paul Monden. Wij introduceren ons hieronder kort, maar in een persoonlijk onderhoud brengen wij graag ons enthousiasme over en vertellen u meer over FRaa-i. Neemt u contact op?

Ferry Raedts

‘Iedereen heeft recht op een mooie plek. Door vanuit de gebruiker te denken, wordt voor hen maximale waarde gecreëerd.’

Fraai-Ferry

Ferry Raedts is van huis uit architect en oprichter van FRaa-i. Een architect als projectontwikkelaar? Misschien niet direct een logische combinatie, maar het laat precies zien wat FRaa-i is; Een bedrijf waar creativiteit het fundament vormt van vastgoedontwikkeling.

Ferry is de creatieve motor achter de projecten van FRaa-i; Mijn ambitie is het creëren van maximale kwaliteit. En dat bestaat naast goede architectuur en realistische projecten ook uit een soepel proces én tevreden (eind)gebruikers. Samen met onze (samenwerkings)partners doorlopen we een intensieve initiatieffase die een stevige fundering vormt voor de verdere ontwikkeling. Van het eerste idee tot de sleutel in de voordeur, daar zit nog een heel proces tussen. En dat proces vraagt om de kennis en kunde van een traditionele ontwikkelaar én om creativiteit.’

Jean-Paul Monden

‘Ons uitgangspunt is het oude ambacht. Daar voegen we innovatie en creativiteit aan toe om kwalitatief maatwerk te leveren.’

Fraai-JeanPaul

Bij Jean-Paul Monden zit bouwen in het bloed. Met een flinke dosis werkervaring zag hij de trends in het vastgoed verschuiven. Dat maakt hem bewust van de tijd waarin we leven en de producten en werkwijze die nodig zijn om nu een project mogelijk te maken.

‘Ik geloof niet in standaard concepten. Ieder project met haar gebruiker(s) vraagt om maatwerk. Volgens mij valt er meer gezamenlijk ! rendement te behalen door slim en met plezier te werken aan de verwachtingen van onze gebruikers. Plan- en projectontwikkeling staat voor FRaa-i gelijk aan goed luisteren naar de eindgebruiker en specifieke wensen te vertalen naar realistische projecten. Een tevreden en bovenal enthousiaste eindgebruiker staat centraal.

Wij heten u graag van harte welkom op ons kantoor Slothoeve Gravensteijn om samen tot een mooi en beter eindproduct te komen.’