Fraai-Home

Creatief in vastgoedontwikkeling

FRaa-i is gespecialiseerd in het ontwikkelen van uitdagende en multidisciplinaire vastgoedprojecten in de woningbouw tot en met utiliteitsbouw. Met onze creativiteit weten wij ontwikkelopgaven op een functionele en duurzame wijze naar een esthetisch aantrekkelijk eindresultaat te vertalen. Hierbij zoekt FRaa-i naar de juiste programmatische invulling van de locaties en de daarbij passende architectuur. De beoogde gebruiker staat daarin altijd centraal.

FRaa-i speelt in op de bestaande vragen vanuit de markt én sorteert in zijn planontwikkeling voor op de toekomst. FRaa-i ontwikkelt en innoveert mee en zoekt naar maximale verbinding, kwaliteit en een optimale waarde voor nu en (in) de toekomst.

Naam Project Bird’s Eye
Gemeente Zuid-Holland, Haringvliet
Programma Prijsvraag

Fraai-DeWaluwe-Featured

Naam Project De Waluwe
Gemeente Zaltbommel
Programma Vrijstaande woning

Revalidatiehotel Zaltbommel

Naam Project Revalidatiehotel Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel
Programma Revalidatiehotel

Fraa-i-KleineVink-Featured

Naam Project Bedrijventerrein De Kleine Vink
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Programma Bedrijfsterrein en bedrijfsbebouwing